intro deutsch english e-mail slovensky español italiano

Prenájom

Ponúkame Vám

Prenájom Music Boxu sa uskutoční výhradne na základe zmluvy o prenájme plochy:

zmluva o prenájme

Priebeh našej spolupráce

Na základe uvedených údajov vo formulári Vás budeme kontaktovať. Pridelíme Vám servisného technika, ktorý Vás v krátkom termíne, osobne navštívi a dohodne s Vami podrobnejšie podmienky našej spolupráce a termín montáže zariadenia. Uzatvorí s Vami zmluvu o prenájme plochy. Servisný technik zabezpečí v prípade potreby servis, pravidelné dopĺňanie noviniek, výber tržby a odovzdávanie provízie.
Termíny, výber modelu, ozvučenie, zaškolenie personálu, výber hudby...to všetko máte možnosť ovplyvniť.


Formulár


Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:
Mesto / Obec:
PSČ:
Ulica:
Číslo domu:
Telefonický kontakt:
Vybraný typ Music Boxu:
Iné požiadavky:

Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia Music box musicbox jukebox audio video multimedia

Prezentácia na stiahnutie >> download
00053238
od 1. 1. 2006